top of page

Shared Interests Group

Public·72 members

BMU-nun elmi-tədqiqat fəaliyyəti: Laboratoriyalar, texnopark, kitabxana və elmi nəşrlər


BMU xəbərlər: Bakı Mühendislik Universitetinin son yenilikləri
Bakı Mühendislik Universiteti (BMU) Azərbaycanın aparıcı mühəndislik və texnologiya universitetidir. BMU-nun missiyası ölkəmizdə və regionda mühəndislik sahəsində yüksək səviyyəli təhsil, elmi-təqiqat və innovasiya fəaliyyətini təşkil etmək, beynəlhalq standartlara uyğun mütəxassis kadrlar hazırlamaqdır. Bu məqalada BMU son dövrlərda bir sıra maraqlı və müsbət xəbərlər ilə seçilməkdidir. Bu xəbərlar universitetin tələbə, mühazirçi və ƏmƏkdaşlarının nailiyyatlari, faliyyetleri vƏ işbirliyi mövzusunda olub. Bu mƏqalƏdƏ sizƏ bu xƏbƏrlƏrdƏn baziLARINI tƏqdim edirik.


BMU-nun 2023/2024-cü tƏdris ili üzrƏ qƏbul planinda yeni ixtisaslar
BMU-nun 2023/2024-cü tƏdris ili üçün bakalavr vƏ magistratura sƏviyyƏlƏri üzrƏ tƏlƏbƏ qƏbulu plani tƏsdiqlƏnib. Bu plana əsasən, BMU-nun tədris proqramlarında bir sıra yeni ixtisaslar və ixtisaslaşmalar əlavə olunub. Bu, universitetin tələbələrinin maraqlarına, bazarın ehtiyaclarına və beynəlxalq təhsil standartlarına uyğun olaraq həyata keçirilmiş bir yenilikdir. Bu yeniliklər haqqında aşağıda daha ətraflı məlumat verilir.
bmu xəbərlərBakalavr sƏviyyƏsi üzrƏ yeni ixtisaslar
BMU-nun bakalavr sƏviyyƏsi üzrƏ tƏdris proqramlarında 2023/2024-cü tƏdris ili üçün aşağıdakı yeni ixtisaslar ƏlavƏ olunub:


Ixtisasın adı


Fakültə


Qrup sayı


TƏlƏbƏ sayı


Mühendislik fizikası


Fizika və Texnologiya Fakültəsi


1


25


Mühendislik kimyası


Kimya və Biologiya Fakültəsi


1


25


Mühendislik riyaziyyatı


Riyaziyyat və İnformatika Fakültəsi


1


25


Mühendislik psixologiyası


Sosial və Humanitar Fakültəsi


1


25


Mühendislik menecmenti


İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi


1


25Mühendislik psixologiyası


Sosial və Humanitar Fakültəsi


1


10


Mühendislik menecmenti


İqtisadiyyat və İdarəetmə Fakültəsi


1


10


Kompyuter mühendisliyi


Kompyuter Mühendisliyi Fakültəsi


2


20


Kompyuter mühendisliyi (İnformasiya təhlükəsizliyi ixtisaslaşması)


Kompyuter Mühendisliyi Fakültəsi


1


10


Kompyuter mühendisliyi (Mobil tətbiqlər ixtisaslaşması)


Kompyuter Mühendisliyi Fakültəsi


1


10Bu ixtisaslar və ixtisaslaşmalar mühəndislik sahəsində yeni və perspektivli istiqamətləri əks etdirir və tələbələrə müasir texnologiyaların tətbiqində lazım olan bilik və bacarıqları verir. Bu ixtisaslar üzrə tələbələr BMU-nun müasir laboratoriyalarında, elmi-tədqiqat mərkəzlərində və beynəlxalq tərəfdaş universitetlərində təcrübə toplaya bilirlər.


MBA proqramı üzrƏ yeni ixtisaslaşmalar
BMU-nun MBA proqramı üzrƏ tƏdris proqramlarında 2023/2024-cü tƏdris ili üçün aşağıdakı yeni ixtisaslaşmalar ƏlavƏ olunub:


Ixtisaslaşmanın adı


Qrup sayı


TƏlƏbƏ sayı


Mühendislik menecmenti


1


10


Kompyuter mühendisliyi


1


10


İnformasiya tƏhlükƏsizliyi


1


10Bu ixtisaslaşmalar MBA proqramının mühəndislik sahəsində yeni və perspektivli istiqamətləri əks etdirir və tələbələrə müasir texnologiyaların tətbiqində lazım olan bilik və bacarıqları verir. Bu ixtisaslaşmalar üzrə tələbələr BMU-nun müasir laboratoriyalarında, elmi-tədqiqat mərkəzlərində və beynəlxalq tərəfdaş universitetlərində təcrübə toplaya bilirlər.


BMU-İNHA ikili diplom proqramı
BMU-nun 2023/2024-cü tƏdris ili üçün bir digƏr maraqlı yenilik isƏ BMU-İNHA ikili diplom proqramıdır. Bu proqram çƏrçivƏsindƏ BMU-nun tƏlƏbƏlƏri İNHA Universiteti ilƏ birgƏ tƏdris alaraq hƏm BMU-nun, hƏm dƏ İNHA Universitetinin diplomunu ƏldƏ edƏ bilirlƏr. İNHA Universiteti CƏnubi Koreyanın Ən nüfuzlu vƏ yüksƏk reytinqli universitetlƏrindƏn biridir vƏ mühƏndislik sahƏsindƏ beynƏlxalq sƏviyyƏdƏ tanınır. Bu proqram tƏlƏbƏlƏrƏ beynƏlxalq tƏcrübƏ, dil biliklƏri vƏ karyera imkanları açacaq.


bmu xəbərlər 2023


bmu xəbərlər son


bmu xəbərlər bugün


bmu xəbərlər canlı


bmu xəbərlər video


bmu xəbərlər az


bmu xəbərlər online


bmu xəbərlər son dakika


bmu xəbərlər gündem


bmu xəbərlər spor


bmu xəbərlər siyasət


bmu xəbərlər iqtisadiyyat


bmu xəbərlər maliyye


bmu xəbərlər tibb


bmu xəbərlər türkçe


bmu xəbərlər ingilisçe


bmu xəbərlər rusça


bmu xəbərlər farsça


bmu xəbərlər ictimaiyyet


bmu xəbərlər mühit


bmu xəbərlər texnologiya


bmu xəbərlər elmiyyat


bmu xəbərlər mädäniyyät


bmu xəbərlër incäsänat


bmu xëbërlër kitablar


bmu xëbërlër musiqi


bmu xëbërlër kino


bmu xëbërlër teatr


bmu xëbërlër sirk


bmu xëbërlër şou-biznes


bmu xëbërlër moda


bmu xëbërlër gözällik


bmu xëbërlër sağlamlıq


bmu xëbërlër idman


bmu xëbërlër futbol


bmu xëbërlër basketbol


bmu xëbërlër voleybol


bmu xëbërlër tenis


bmu xëbërlër şahmat


bmu xëbërlër formula 1


bmu xëbërlër motoqros


bmu xëbërlër bisiklet


bmu xëbërlër at yarışı


bmu xëbërlër golf


bmu xëbërlër olimpiya


bmu xebeler turizm


bmu xeberler seyahet


bmu xeberler otel


bmu xeberler restoran


bmu xeberler avia biletlar


Rumıniyanın Oradea Universitetinin əməkdaşları BMU-da olublar
BMU-nun beynəlhalq Əməkdaşlıq və işbirliyi sahəsində son xəbər isə Rumıniyanın Oradea Universitetinin əməkdaşlarının BMU-da səfər ediblər. Oradea Universiteti Rumıniyanın 1890-ci ildən fəaliyyət göstərən prestijli və çoxprofilli universitetidir. Bu universitet ilə BMU arasında 2021-ci ilin may ayında əməkdaşlıq memorandumu imzalanmışdır. Bu memorandumun mündæricatına uyğun olaraq, iki universitet arasında tælæbæ, mühazirçi væ elmi-tæqiqat işçilærinin mübadilæsini, ortaq elmi-tæqiqat layihælærini, ortaq konfrans, seminar væ simpoziumlar keçirmæk planlaşdırılır.


Oradea Universitetinin rektoru BMU-nun rektoru ilæ görüşüb
Oradea Universitetinin rektoru Prof.Dr. Raul Sorin Vadan BMU-nun rektoru Prof.Dr. Havar Mammadov ilæ görüşüb. Görüşdæ, iki universitet arasında mövcud əmækdaşlığın inkişaf etdirilmæsi, yeni layih& lərinin həyata keçirilməsi, tələbə və mühazirçi mübadiləsinin genişləndirilməsi və s. mövzuları müzakirə olunub. Həmçinin, iki rektor BMU-nun fakültələri, laboratoriyaları, elmi-tədqiqat mərkəzləri və digər infrastruktur obyektlərini dolaşıb. Oradea Universitetinin rektoru BMU-nun tədris və elmi potensialını yüksək qiymətləndirib və iki universitet arasında əməkdaşlığın davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.


Oradea Universitetinin mühazirçiləri BMU-nun tələbələrinə mühazirələr veriblər
Oradea Universitetinin mühazirçiləri BMU-nun tələbələrinə mühazirələr veriblər. Bu mühazirələr fizika, kimya, biologiya, riyaziyyat, informatika, iqtisadiyyat və idarəetmə sahələrində Ən son elmi nailiyyatlar və beynəlhalq təcrübələr barədƏ olub. Tələbələr bu mühazirələrdƏn çox maraqlanmış və suallarını mühazirçilərƏ ünvanlamışlar. Hæmçinin, tælæbælær Oradea Universitetindæ tæhsil almaq üçün lazım olan şærtlær væ imkanlar haqqında mælumat almışlar.


BMU tƏlƏbƏlƏri kriptoqrafiya üzrƏ tƏlimdƏ iştirak ediblƏr
BMU-nun bir digƏr maraqlı xƏbƏri isƏ BMU-nun tƏlƏbƏlƏrinin kriptoqrafiya üzrƏ tƏlimdƏ iştirak etmƏsidir. Kriptoqrafiya müasir texnologiyaların Əsas hissƏsidir vƏ informasiya tƏhlükƏsizliyi, kriptovalyutalar, blokçeyn vƏ s. sahƏlƏrdƏ istifadƏ olunur. Bu sahƏdƏ bilik vƏ bacarıq sahibi olmaq tƏlƏbƏlƏr üçün çox vacibdir.


Tælimin mündæricatı væ mæqsid
Tælimin mündæricatı kriptoqrafiyanın tarixi, əsas anlayışları, növləri, metodları, alqoritmləri væ tætbiq sahælærini əhatə edirdi. Tælimin mæqsid isæ, tælæbælæræ kriptoqrafiyanın əhmiyyætini væ faydalarını göstærmæk, onlara kripto qrafiyanın əsas prinsiplərini və alqoritmlərini öyrətmək, onlara kriptoqrafiyanın tətbiq sahələrində praktiki məharətlər verə bilmək idi.


Tælimin nümayişkarları væ tæşkilatçıları
Tælimin nümayişkarları BMU-nun Kompyuter Mühendisliyi Fakültæsinin mühazirçilæri væ elmi işçilæri idi. Onlar tælæbælæræ kriptoqrafiya ilæ bağlı maraqlı væ faydalı mælumatlar, nümunælær, məsælær væ testlær tæqdim etdilær. Tælimin tæşkilatçıları isæ, BMU-nun Elmi-Tæqiqat Mərkəzi væ BMU-nun TƏlƏbƏ İ


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page